Dibujo tu boca

2017
70 x 100 cm
Acrylic on canvas

Price on request SOLD

Een passionele kus tussen twee mensen. De kunstenaar kiest bewust voor een close-up van de tedere monden die in elkaar verstrengeld lijken. Het belang van de lippen en de mond in de passage waaraan gerefereerd wordt, visualiseert de schilder door ze erg aanwezig en prominent af te beelden. Snelle, soms willekeurige toetsen dragen het soms vluchtige van een kus in zich. De vuurrode lippen beantwoorden aan het archetype beeld van de vrouwelijke mond. De andere mond kan van een man zijn, maar ook van een vrouw. In de passage wordt immers niet gesproken over een specifiek gender. We weten niet wie kust. Nog een reden waarom er geen gezichten weergegeven zijn. Een vrolijk kleurenpallet geeft de passie en genot weer die kenmerkend is voor iedere, bewuste kus.